Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Embrace Beauty verwerkt van haar klanten.
Indien u klant wordt van Embrace Beauty, of om andere reden persoonsgegevens aan Embrace Beauty verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren u om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Contactgegevens
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Embrace Beauty
Van Dijcklaan 21, 2282VM Rijswijk
Kvk: 69331049
Telefoon: +316 30525577
Email: info@embracebeauty.nl

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt
– Voor- en achternaam, geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer, e-mailadres
– Eventuele gezondheidsgegevens via intakeformuier
– Voor- en na foto’s

3. Waarom Embrace Beauty deze gegevens nodig heeft
– Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en
eventuele annuleringen. Eventuele facturen, informatie en wijzigingen over diensten en
activiteiten van Embrace Beauty.
– Uw gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te
monitoren.
– Voor- en na foto’s worden gebruikt om te voortgang van de behandelingen te monitoren. Voor- en
na foto’s van de nagels, wenkbrauwen of wimpers worden gedeeld op social media na
toestemming van de cliënt.

4. Hoe lang blijven de gegevens bewaart
Embrace Beauty verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor wij de gegevens verzamelen. Zolang u klant bent bij Embrace Beauty zullen wij de gegevens bewaren. Bent u geen klant meer dan zullen wij na een jaar de gegevens verwijderen.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@embracebeauty.nl . Embrace Beauty zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaresse van Embrace Beauty via info@embracebeauty.nl

6.  Delen van persoonsgegevens met derden
Embrace Beauty verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te doen aan een wettelijke verplichting.

7. Beveiliging van de persoonsgegevens
Embrace Beauty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@embracebeauty.nl

8. Wijzigingen
De privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website (en social media) bekend gemaakt.